22.01.2010 г.

Бр. 6 от 22.01.2010

Изменен е Правилникът за прилагане на Закона за Данък върху добавената стойност.