29.07.2011 г.

Бр. 58 от 29.07.2011

Най-важното

 • Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

27.07.2011 г.

Бр. 57 от 26.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

22.07.2011 г.

Бр. 56 от 22.07.2011

Най-важното

 • Постановление за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води.

19.07.2011 г.

Бр. 55 от 19.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение на Закона за българските лични документи.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
 • Наредба за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове.

15.07.2011 г.

Бр. 54 от 15.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет.
 • Постановление за изменение на Устройствения правилник на областните администрации.

13.07.2011 г.

Бр. 53 от 12.07.2011

Най-важното

 • Постановление за Устройствен правилник на ИА „Българска служба за акредитация“.
 • Решение по методиката за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове.

9.07.2011 г.

Бр. 52 от 8.07.2011

Най-важното

 • Решение за приемане на годишен доклад за дейността на административните съдилища, 2010 г.
 • Наредба за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

6.07.2011 г.

Бр. 51 от 5.07.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане.
 • Закон за допълнение на Кодекса за застраховането.
 • Постановление за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната.

2.07.2011 г.

Бр. 50 от 1.07.2011

Най-важното

 • Закон за допълнение на Закона за концесиите.