19.05.2010 г.

Бр. 37 от 18.05.2010

Изменен е Устройственият правилник на Агенцията по вписванията.

15.05.2010 г.

Бр. 36 от 14.05.2010

Приета е Наредба за медицинската експертиза.

12.05.2010 г.

Бр. 35 от 11.05.2010

Изменен е Законът за промишления дизайн. Изменен е Законът за частната охранителна дейност.

4.05.2010 г.

Бр. 34 от 04.05.2010

Изменен е Устройственият правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция.