16.06.2010 г.

Бр. 44 от 15.06.2010

 1. Изменен е Правилникът за прилагане на закона за социално подпомагане.
 2. Измененa е Наредба № 1 от 10 януари за вписване в регистъра на корабите.

9.06.2010 г.

Бр. 43 от 08.06.2010

 1. Изменен е Законът за публичното предлагане на ценни книжа.
 2. Изменен е Законът за пазарите на финансови инструменти.
 3. Изменен е Законът за здравното осигуряване.
 4. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.
 5. Изменен е Кодексът на застраховането.

5.06.2010 г.

Бр. 42 от 04.06.2010

 1. Изменен е Правилникът за издаване на българските документи за самоличност.
 2. Изменен е Законът за здравето.
 3. Изменен е Законът за закрила на детето.

2.06.2010 г.

Бр. 41 от 01.06.2010

 1. Изменен е Законът за устройство на територията.
 2. Изменен е Търговския закон.
 3. Изменен е Законът за здравето.
 4. Изменен е Кодексът на застраховането.