14.08.2010 г.

Бр. 63 от 13.08.2010

Изменен е Законът за висшето образование.

11.08.2010 г.

Бр. 62 от 10.08.2010

  1. Изменен е Законът за собствеността и ползването на земеделските земи.
  2. Изменен е Законът за публичното имущество на лица, заемащи висши държавни длъжности.
  3. Изменен е Законът за независимите оценители.
  4. Изменен е Законът за здравното осигуряване.
  5. Изменен е Законът за здравето.

7.08.2010 г.

Бр. 61 от 06.08.2010

  1. Изменен e Законът за подземните богатства.
  2. Изменен e Законът за опазване на околната среда.
  3. Изменен e Законът за водите.