29.04.2011 г.

Бр. 34 от 29.04.2011

Най-важното

 • Изменен е Търговският закон

26.04.2011 г.

Бр. 33 от 26.04.2011

Най-важното

19.04.2011 г.

Бр. 32 от 19.04.2011

Най-важното

 • Изменен е Законът за местното самоуправление и местната администрация
 • Изменен е Законът за Съдебната власт

15.04.2011 г.

Бр. 31 от 15.04.2011

Променени актове

 • Изменен е ЗДДФЛ (Законът за данъците върху доходите на физическите лица);
 • Изменен е ЗМДТ (Законът за местните данъци и такси);
 • Изменен е ДОПК (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс);
 • Изменена е Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

13.04.2011 г.

Бр. 30 от 12.04.2011

Най-важното

 • Измененa е Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта.

9.04.2011 г.

Бр. 29 от 8.04.2011

Най-важното


5.04.2011 г.

Бр. 28 от 5.04.2011

Най-важното

 • Изменен е Законът за регистър БУЛСТАТ;
 • Изменен е Законът за занаятите;
 • Изменен е Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ).

1.04.2011 г.

Бр. 27 от 1.04.2011

Най-важното

 • Изменен е Законът за медиацията.