Регистрация и пререгистрация на фирма

Необходимо условие за успеха на всяко бизнес начинание е адекватната правна форма, под която то се осъществява. Българското законодателство предоставя различни възможности за организиране на вашия бизнес, всяка от които има своите предимства и недостатъци.

Търговският закон дава възможност на преприемачите да се регистрират като еднолични търговци (ЕТ). Регистрацията на ЕТ е най-бързия и лесен начин за стартиране на ново бизнес начинание с нисък или дори без начален капитал. За регистрацията не са необходими много и сложни документи, а дължимите държавни такси са минимални. Следва да се има предвид, обаче, че ЕТ не е отделен правен субект, различен от физическото лице, което го е регистрирало. Чрез регистрация на ЕТ физическото лице придобива само едно ново качество – това на търговец. Това е причината физическите лица-ЕТ да отговарят за задълженията на предприятието си с цялото си лично имущество, при това неограничено.

За бърза и евтина регистрация на фирма може да ползвате услугите на фирма Легалекс - една от утвърдените адвокатски кантори с качествени правни услуги.