31.12.2010 г.

Бр. 102 от 30.12.2010

 1. Изменен е Законът за пощенските услуги.
 2. Изменена е Наредба № 8 от 14 декември 2008 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции.
 3. Изменена е Наредба № 35 от 17 ноември 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.

29.12.2010 г.

Бр. 101 от 28.12.2010

 1. Изменен е Данъчно – осигурителният процесуален кодекс.
 2. Изменен е Законът за търговския регистър.
 3. Изменен е Законът за кредитните институции.
 4. Изменен е Законът за договорите за финансово обезпечение.
 5. Изменен е Законът за платежните услуги и платежните системи.
 6. Изменен е Кодексът на труда.
 7. Изменен е Търговският закон.

22.12.2010 г.

Бр. 100 от 21.12.2010

 1. Изменен е Гражданският процесуален кодекс.
 2. Изменен е Законът за електронния документ и електронния подпис.
 3. Изменен е Семейният кодекс.
 4. Изменен е Кодексът за социално осигуряване (КСО).
 5. Изменен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК).

18.12.2010 г.

Бр. 99 от 17.12.2010

Приет е Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

15.12.2010 г.

Бр. 98 от 14.12.2010

 1. Приет е Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили.
 2. Изменен е Законът за местните данъци и такси.
 3. Изменен е Законът за здравето.
 4. Приет е нов Закон за Сметната палата.
 5. Изменен е Законът за здравното осигуряване.
 6. Изменен е Законът за обществените поръчки.
 7. Изменен е Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.
 8. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.

11.12.2010 г.

Бр. 97 от 10.12.2010

 1. Изменен е Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 2. Отменен е Законът за сметната палата.
 3. Изменен е Законът за обществените поръчки.

8.12.2010 г.

Бр. 96 от 07.12.2010

Изменен е Законът за здравното осигуряване.

3.12.2010 г.

Бр. 95 от 03.12.2010

Няма значими обновявания на закони