30.04.2010 г.

Бр. 33 от 30.04.2010

 1. Изменен е Законът за гражданската регистрация.
 2. Изменен е Законът за българското гражданство.

28.04.2010 г.

Бр. 32 от 27.04.2010

 1. Изменен е Законът за специалните разузнавателни средства.
 2. Изменен е Законът за правната помощ.
 3. Изменен е Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

24.04.2010 г.

Бр. 31 от 23.04.2010

 1. Измененo e Постановление № 324 от 30 декември 2009 за изпълнението на Държавния бюджет на РБ за 2010 г.
 2. Измененa е Наредба № 2 от 01.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани.

21.04.2010 г.

Бр. 30 от 20.04.2010

Изменен е Устройственият правилник на Министерството на финансите.
Измененa е Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебните заседатели.

17.04.2010 г.

Бр. 29 от 16.04.2010

 1. Измененa e Наредба № 32 за Служебните Архиви на нотариусите и нотариалните кантори.
 2. Изменен е Правилник за прилагане на закона за семейните помощи за деца.
 3. Изменен е Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

14.04.2010 г.

Бр. 28 от 13.04.2010

Измененa е НАРЕДБА № Н-16 ОТ 13 ЮЛИ 2009 Г. ЗА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

10.04.2010 г.

Бр. 27 от 09.04.2010

 1. Отменен е Правилникът за устройството и дейността на НЗОК.
 2. Изменен е Законът за електронните съобщения.

7.04.2010 г.

Бр. 26 от 06.04.2010

 1. Изменен е Наказателния кодекс.
 2. Изменен е законът за българските документи за самоличност.
 3. Изменен е Законът за животновъдството.
 4. Изменен е Законът за здравното осигуряване.