30.10.2010 г.

Бр. 85 от 29.10.2010

Изменен е Кодексът на търговското корабоплаване

23.10.2010 г.

Бр. 83 от 22.10.2010

  1. Изменена е Наредба N Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, срокожете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
  2. Изменена е Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската Федерация за взаимни пътувания на граждани

20.10.2010 г.

Бр. 82 от 19.10.2010

Изменена е Тарифата за таксите, които се събират от агенция "Пътна инфраструктура"

16.10.2010 г.

Бр. 81 от 15.10.2010

Изменена е Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плажове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

13.10.2010 г.

Бр. 80 от 12.10.2010

  1. Изменен е Законът за марките и географските означения.
  2. Изменен е законът за храните.
  3. Изменен е Законът за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

9.10.2010 г.

Бр. 79 от 08.10.2010

Изменен е Устройственият правилник на комисията за защита на конкуренцията.

6.10.2010 г.

Бр.78 от 05.10.2010

Изменен е Правилникът за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове.

2.10.2010 г.

Бр.77 от 01.10.2010

Изменен е Кодексът на труда.