25.02.2011 г.

Бр. 17 от 25.02.2011

Най-важното

  • Изменен е Законът за автомобилните превози

23.02.2011 г.

Бр. 16 от 22.02.2011

Променени актове

  • Обнародван е Законът за ограничаване на плащанията в брой
  • Изменен е Законът за мерките срещу изпиране на пари

19.02.2011 г.

Бр. 15 от 18.02.2011

Най-важното

  • Изменен е Законът за общинската собственост

16.02.2011 г.

Бр. 14 от 15.02.2011

Най-важното

11.02.2011 г.

Бр. 13 от 11.02.2011

Най-важното

8.02.2011 г.

Бр. 12 от 8.02.2011

Най-важното

  • Изменен е Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
  • Изменен е Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина

4.02.2011 г.

Бр. 11 от 4.02.2011

Най-важното

  • Няма съществени изменения

Променени актове

  • Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи
  • Наредба № Iз-1959 от 27 декември 2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за ко...
  • Постановление № 194 на министерския съвет от 15 септември 1994 г. за промени в структурата и финансирането на държавните театрални, музикални и танцови организации

2.02.2011 г.

Бр. 10 от 1.02.2011

Най-важното