30.03.2010 г.

Бр. 25 от 30.03.2010

Изменен е Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

27.03.2010 г.

Бр. 24 от 26.03.2010

Изменен е Законът за администрацията.

23.03.2010 г.

Бр. 23 от 23.03.2010

Изменен е Законът за храните.

20.03.2010 г.

Бр. 22 от 19.03.2010

Изменена е Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите.

17.03.2010 г.

Бр. 21 от 16.03.2010

Изменена е Наредба № 1 от 27 май 1998 г. за фитосанитарен контрол.

12.03.2010 г.

Бр. 20 от 12.03.2010

Изменена е Наредба № 8 от 14 декември 2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции.

9.03.2010 г.

Бр. 19 от 09.03.2010

  1. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.
  2. Изменен е Законът за марките и географските означения.