Кодекс на труда 2012 - актуалните промени

Кодекс на труда
Всички версии на Кодекса на труда за 2012, 2011 и 2010 год. ще намерите в сайта за професионалнисти работещи в сферата на трудово-правните отношения Balans.bg. На страниците на този счетоводен портал ще откриете и всички полезни ресурси, свързани с Кодекса на труда, полезни за ежедневната работа на експерти и начинаещи в зоната на трудово-правните отношения

  • обобщение на най-важното от Кодекс на труда (експертно резюме)
  • съпровождащи наредби
  • съдебна практика
  • писма от държавните институции
  • експертни статии
  • въпроси и отговори. 
Всички значими промени в КТ, КСО и останалите данъчни закони се отразяват своевременно в експертни статии.

В Balans.bg можете да зададете въпрос относно вашия казус (не само свързани с Кодекса на труда, но и с останалите данъчни закони) и да получите напълно безплатен експертен отговор.