29.09.2010 г.

Бр.76 от 28.09.2010

Изменен е Правилникът за прилагане на Закона за горите.

25.09.2010 г.

Бр.75 от 24.09.2010

Приет е Правилник за дейността на арбитражния съвет към националната агенция за оценяване и акредитация.

22.09.2010 г.

Бр.74 от 21.09.2010

Изменен е единния класификатор на длъжностите в администрацията

18.09.2010 г.

Бр.73 от 17.09.2010

Приет е Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

15.09.2010 г.

Бр.72 от 14.09.2010

Изменен е Правилникът за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

11.09.2010 г.

Бр.71 от 10.09.2010

Приет е Акт за ревизиране на конвенцията за издаване на европейски патенти (европейска патентна конвенция) от 5 октомври 1973 г..

8.09.2010 г.

Бр.70 от 07.09.2010

Изменен е Правилникът за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.