14.07.2010 г.

Бр. 53 от 13.07.2010

Изменен е Законът за адвокатурата.

10.07.2010 г.

Бр. 52 от 09.07.2010

Изменен е Законът за обществените поръчки.

7.07.2010 г.

Бр. 51 от 06.07.2010

Изменен е Законът за националната агенция по приходите.

3.07.2010 г.

Бр. 50 от 02.07.2010

Изменен е Законът за устройство на територията.