Счетоводни къщи в Плевен

Счетоводните къщи в Плевен ще подобрят своето състояние през тази година


Плевен

И тази година, заради редица първопричини, счетоводните къщи в Плевен ще поддържат жизнена работа, главно поради причината, че икономиката на града е в благоприятно състояние поради добрия туризъм, доброто развитие на селското стопанство и сравнително стабилните фирми в леката индустрия. Именно това са секторите към които се насочва счетоводното обслужване в града. Множество малки и средни фирми са избрали да изнесат тази дейност към счетоводни кантори, което е значително по-изгодно финансово за тях, отколкото да поддържат собствени счетоводни отдели.

Градът, разположен в централната част на Мизия, е бил един от най-добре развитите промишлени градове у нас допреди 15 години, като водещи са били секторите на машиностроенето, нефтопреработването, металообработването, хранително-вкусовата и леката промишленост. В Плевен са се произвеждали машините, предназначени за леене с противоналягане, разработени по патента на академик Ангел Болевски, а комбинатът за консерви е бил втори по големина в цялата страна, а туризма също е бил на изключително високо ниво с около 500 хиляди туристи годишно, които са идвали предимно от бившия СССР.

Да прегледаме кои са силните и кои са слабите сектори в икономиката на Плевен днес.

Развиващите се браншове в Плевен


В момента има благоприятно развитие на предприятията от леката промишленост - водещите фирми са „Яна” и „Мизия 96”, като има още около десетина средни и стотина малки фирми.

След срива на туризма от 1991 година, бранша постепенно възвръща своята позиция от 2002 година. Инвестициите неимоверно се увеличават с всяка изминала година, като според рамката за националната стратегия, Плевен ще получи над 60% от европейските субсидии редом и с другите 6 градове в България, които имат население по-голямо от 100 хиляди души. 

Плевен е изключително богат селскостопански район. Растениевъдството заема преобладаваща роля – отглеждат се много зърнени храни, технически култури, зеленчуци (домати), трайни насаждения, като града се хвали с много добре отглеждани лозя в района. Животновъдството също е сравнително добре развито – отглеждат се свине, крави, птици, овце.

Тези и редица други причини ще благоприятстват добрия ръст на счетоводното обслужване в Плевен през следващата година.


Сриващите се сектори


Преди 2 години нефтената платформа „Плама” практически спира да извършва своята дейност, като същата съдба споделят много машиностроителни и металообработвателни предприятия, като тези които остават на пазара свиват до голяма степен своето производство, същото нещо се случва и с предприятията от хранително-вкусовата промишленост.