16.12.2009 г.

Брой 99 от 15.12.2009

  1. Изменен е Законът за законът за данъците върху доходите на физическите лица.