17.10.2009 г.

Брой 82 от 16.10.2009

  1. Изменен е Законът за обществените поръчки.
  2. Изменен е Търговския закон.