4.05.2010 г.

Бр. 34 от 04.05.2010

Изменен е Устройственият правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция.