19.05.2010 г.

Бр. 37 от 18.05.2010

Изменен е Устройственият правилник на Агенцията по вписванията.