12.05.2010 г.

Бр. 35 от 11.05.2010

Изменен е Законът за промишления дизайн. Изменен е Законът за частната охранителна дейност.