11.08.2010 г.

Бр. 62 от 10.08.2010

  1. Изменен е Законът за собствеността и ползването на земеделските земи.
  2. Изменен е Законът за публичното имущество на лица, заемащи висши държавни длъжности.
  3. Изменен е Законът за независимите оценители.
  4. Изменен е Законът за здравното осигуряване.
  5. Изменен е Законът за здравето.