14.08.2010 г.

Бр. 63 от 13.08.2010

Изменен е Законът за висшето образование.