7.08.2010 г.

Бр. 61 от 06.08.2010

  1. Изменен e Законът за подземните богатства.
  2. Изменен e Законът за опазване на околната среда.
  3. Изменен e Законът за водите.