30.04.2010 г.

Бр. 33 от 30.04.2010

  1. Изменен е Законът за гражданската регистрация.
  2. Изменен е Законът за българското гражданство.