2.06.2010 г.

Бр. 41 от 01.06.2010

  1. Изменен е Законът за устройство на територията.
  2. Изменен е Търговския закон.
  3. Изменен е Законът за здравето.
  4. Изменен е Кодексът на застраховането.