5.06.2010 г.

Бр. 42 от 04.06.2010

  1. Изменен е Правилникът за издаване на българските документи за самоличност.
  2. Изменен е Законът за здравето.
  3. Изменен е Законът за закрила на детето.