7.07.2010 г.

Бр. 51 от 06.07.2010

Изменен е Законът за националната агенция по приходите.