10.07.2010 г.

Бр. 52 от 09.07.2010

Изменен е Законът за обществените поръчки.