14.07.2010 г.

Бр. 53 от 13.07.2010

Изменен е Законът за адвокатурата.