3.07.2010 г.

Бр. 50 от 02.07.2010

Изменен е Законът за устройство на територията.