8.09.2010 г.

Бр.70 от 07.09.2010

Изменен е Правилникът за дейността на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.