5.04.2011 г.

Бр. 28 от 5.04.2011

Най-важното

  • Изменен е Законът за регистър БУЛСТАТ;
  • Изменен е Законът за занаятите;
  • Изменен е Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ).