19.04.2011 г.

Бр. 32 от 19.04.2011

Най-важното

  • Изменен е Законът за местното самоуправление и местната администрация
  • Изменен е Законът за Съдебната власт