9.03.2010 г.

Бр. 19 от 09.03.2010

  1. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.
  2. Изменен е Законът за марките и географските означения.