30.03.2010 г.

Бр. 25 от 30.03.2010

Изменен е Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.