22.09.2010 г.

Бр.74 от 21.09.2010

Изменен е единния класификатор на длъжностите в администрацията