25.09.2010 г.

Бр.75 от 24.09.2010

Приет е Правилник за дейността на арбитражния съвет към националната агенция за оценяване и акредитация.