11.09.2010 г.

Бр.71 от 10.09.2010

Приет е Акт за ревизиране на конвенцията за издаване на европейски патенти (европейска патентна конвенция) от 5 октомври 1973 г..