30.08.2008 г.

Държавен вестник, бр. 75 от 26.08.2008 г.

  1. Обнародвано е Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.