9.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 34

Променени актове

 • Решение № 2152-нс от 13 март 2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ
 • Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции

Нови актове

 • Изменение на споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 2 ноември 2012 г. и на 15 януари 2013 г. ...
 • Инструкция № Iз-633 от 25 март 2013 г. за патрулно-постова дейност
 • Определение № 3 от 28 март 2013 г. по конституционно дело № 7 от 2012 г.
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (дв, бр. 6 от 2011 г.)
 • Решение № 2375-нс от 4 април 2013 г. относно поправка на техническа грешка в приложение № 86 и в приложение № 87 от изборните книжа за изборите за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г., утвърдени с решение №...
 • Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между министерството на образованието, младежта и науката на република България и министерството на образованието на китайската народна република за периода 2012 - 2015 г. ...
 • Указ № 76 от 28.03.2013 г. за награждаване на г-жа олфат фарах - извънреден и пълномощен посланик на арабска република египет в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 77 от 28.03.2013 г. за награждаване на г-жа мишлин аби самра - извънреден и пълномощен посланик на ливанската република в република България, с орден "стара планина" първа степен