2.04.2013 г.

Държавен вестник, бр. 32

Променени актове

 • Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 • Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
 • Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок (дв, бр. 112 от 2004 г.)
 • Наредба № 14 от 15 април 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт
 • Наредба № 14 от 14 септември 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища

Нови актове

 • Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (дв, бр. 39 от 2004 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища (дв, бр. 89 от 2004 г.)
 • Определение № 3731 от 19 март 2013 г. по административно дело № 3360 от 2013 г.
 • Указ № 74 от 21.03.2013 г. за награждаване на г-н жак баро - член на конституционния съвет на френската република, с орден "стара планина" първа степен