10.12.2008 г.

ДВ, брой 105 от 09.12.2008

  1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.