24.12.2008 г.

ДВ, брой 109 от 23.12.2008

  1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
  2. Приет е Закон за изменение за Закона за собствеността.
  3. Изменен е Кодексът за социално осигуряване.