31.12.2008 г.

ДВ, брой 110 от 30.12.2008

  1. Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит.
  2. Приет е Закон за изменение и допълнение за Закона за българските документи за самоличност.
  3. Приет е Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
  4. Изменен е Законът за вътрешния одит в публичния сектор.
  5. Изменен е Законът за здравното осигуряване.