7.04.2010 г.

Бр. 26 от 06.04.2010

  1. Изменен е Наказателния кодекс.
  2. Изменен е законът за българските документи за самоличност.
  3. Изменен е Законът за животновъдството.
  4. Изменен е Законът за здравното осигуряване.