20.10.2010 г.

Бр. 82 от 19.10.2010

Изменена е Тарифата за таксите, които се събират от агенция "Пътна инфраструктура"