30.10.2010 г.

Бр. 85 от 29.10.2010

Изменен е Кодексът на търговското корабоплаване