9.10.2010 г.

Бр. 79 от 08.10.2010

Изменен е Устройственият правилник на комисията за защита на конкуренцията.