23.10.2010 г.

Бр. 83 от 22.10.2010

  1. Изменена е Наредба N Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, срокожете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
  2. Изменена е Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската Федерация за взаимни пътувания на граждани